ELLING ANTENNEFORENING

Ordinær Generalforsamling onsdag den 20. marts 2019

DAGSORDEN 


1. Velkomst ved Formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Regnskab.

5. Valg til bestyrelse.

På valg:

Per Severinsenmodtager genvalg

Flemming Noermodtager genvalg

Claus Lambertsenmodtager genvalg

Anders Thomsenmodtager genvalg

6. Valg af bestyrelses suppleant.

På valg:

FrankBode                   

7. Valg af revisor.    

På valg:

Svend Gregersenmodtager genvalg

8. Valg af revisor suppleant.

På valg:

Knud Rasmussen          

9. Indkomne forslag.

10. Fastsættelse af kontingent for 2019.

11. Eventuelt.


Opdateret 29.01.2019

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Cookies

Kontakt

Elling Antenneforening
Tlf.: 98 48 13 59
Kontakt: Klik her