Generalforsamling


ELLING ANTENNEFORENING
ORDINÆR GENERALFORSAMLINGEN 2021 BLIVER VIRTUEL

Tilmelding via mail til eaf-gf@pc-noer.dk
Ordinær Generalforsamling tirsdag den 27. april 2021 klokken 19.00

DAGSORDEN
1. Velkomst ved Formanden

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Valg til bestyrelse
På valg:
Per Severinsen - modtager genvalg
Flemming Noer - modtager genvalg
Anders Thomsen - modtager
Claus Lambertsen - fraflyttet
Frede Strøm - fraflyttet

6. Valg af bestyrelses suppleant
På valg: Frank Bode

7. Valg af revisor
På valg: Svend Gregersen - modtager genvalg

8. Valg af revisor suppleant.
På valg:Knud Rasmussen

9. Indkomne forslag

10. Fastsættelse af kontingent for 2021

11. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Kontakt

Du kan kontakte os her


Facebook

Du kan følge os her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00