ELLING ANTENNEFORENING 

ORDINÆR GENERALFORSAMLINGEN 2021 BLIVER VIRTUEL.

Tilmelding via mail til eaf-gf@pc-noer.dk 

Ordinær Generalforsamling tirsdag den 27. april 2021 klokken 1900

DAGSORDEN 


1. Velkomst ved Formanden.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Regnskab.

5. Valg til bestyrelse.

På valg:
Per Severinsen - modtager genvalg
Flemming Noer - modtager genvalg
Anders Thomsen - modtager
Claus Lambertsen - fraflyttet
Frede Strøm - fraflyttet 

6. Valg af bestyrelses suppleant.
På valg: Frank Bode

7. Valg af revisor.
På valg:
Svend Gregersen - modtager genvalg

8. Valg af revisor suppleant.

På valg:
Knud Rasmussen

9. Indkomne forslag.

10. Fastsættelse af kontingent for 2021.

11. Eventuelt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Cookies

Kontakt

Elling Antenneforening
Tlf.: 98 48 13 59
Kontakt: Klik her